ŠTA JE WI-FI 6 I ZAŠTO JE TOLIKO DOBAR: Vreme je da vaša Wi-Fi mreža “prodiše” i “poleti”

Wi-Fi 6 je tema o kojoj se, s razlogom, mnogo priča jer ova tehnologija rešava većinu problema koje ste do sada imali sa Wi-Fi mrežom kod kuće ili na poslu.
Čovek prstom okreće Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6 kockice

Wi-Fi tehnologija za bežični prenos podataka postoji od 1997. godine. Iako ranijih godina nije bilo mnogo uređaja koji su koristili Wi-Fi vezu, želja za većom brzinom prenosa podataka bežičnim putem je postojala uvek. S tim u vezi, inženjeri koji su radili na kasnijem usavršavanju Wi-Fi tehnologije su se više fokusirali na povećanje brzine prenosa podataka putem Wi-Fi veze, a manje na povećanje kapaciteta same Wi-Fi mreže - u smislu povećanja broja uređaja koje biste mogli istovremeno da povežete sa Wi-Fi ruterom, a da ne dođe do “zagušušenja”.

Međutim, u poslednjih deset godina došlo je do naglog povećanja broja uređaja koji koriste W-Fi vezu, pa samim tim i do naglog povećanja broja Wi-Fi rutera, jer su brzo postali apsolutno svima potrebni.

Danas gotovo svaka kuća, stan ili kancelarija ima barem jedan Wi-Fi ruter odnosno Access Point, pa ćete prilikom pretraživanja dostupnih Wi-Fi mreža na svom uređaju (telefonu, laptop računaru…) najčešće videti čitav niz Wi-Fi mreža koje postoje u vašem okruženju. Takva situacija dovodi do međusobnog preplitanja više različitih Wi-Fi signala, tj. do stvaranja smetnji koje dovode do periodičnog gubitka (“pucanja”) Wi-Fi veze na vašim uređajima, do otežanog povezivanja na Wi-Fi mrežu ili do primetnog smanjenja brzine prenosa podataka.

Uz to, u neposrednom okruženju možete imati i druge uređaje koji emituju radio-talase na istoj frekvenciji na kojoj radi i Wi-Fi, čime se stvara još veća “gužva” u etru. Neki od tih uređaja su mikrotalasne rerne, bežični fiksni telefoni, bežičnih miševi i tastature, razni Bluetooth uređaji i slično.

Danas se na Wi-Fi povezuju gotovo svi moderni elektronski uređaji, kao što su desktop i laptop računari, telefoni, televizori, pametni satovi, tablet uređaji, pametne sijalice, pametne utičnice, pametna vrata i prozori, klima-uređaji, veš-mašine, bojleri, šporeti… pa čak i kotlovi za grejanje.

Kada se svemu navedenom doda i činjenica da Wi-Fi ruteri ne razmenjuju podatke sa svim povezanim uređajima istovremeno, već sa jednim po jedinim, dok ostali uređaji čekaju na svoj red, jasno je da sa povećanjem broja Wi-Fi uređaja dolazi do pada performansi kompletne Wi-Fi mreže.

Rešenje je Wi-Fi 6, a iz ovog teksta ćete sanzati:

Šta je Wi-Fi 6 (Wi-Fi AX ili 802.11ax)?

Wi-Fi 6 je zvanični, komercijalni naziv za šestu generaciju Wi-Fi tehnologije, koja je predstavljena 2019. godine.

Nazivi prethodnih pet generacija Wi-Fi tehnologije nisu bili tako zvučni i laki za pamćenje: 802.11a (1. generacija), 802.11b (2. generacija), 802.11g (3. generacija), 802.11n (4. generacija) i 802.11ac (5. generacija). Zbog lakšeg pamćenja, nazivi prethodnih generacija Wi-Fi tehnologija su češće zapisivani kao Wi-Fi A, Wi-Fi B, Wi-Fi G, Wi-Fi N i Wi-Fi AC, tj. iza termina Wi-Fi dodavana je slovna oznaka koja se nalazila iza brojeva 802.11.

Ovakav način imenovanja jednostavno nije bio dovoljno dobar jer krajnjim korisnicima nije davao nikakvu informaciju o tome da li se radi o starijem ili novijem Wi-Fi uređaju tj. o starijoj ili novijoj Wi-Fi tehnologiji. Zato je “Wi-Fi Alijansa”, organizacija koja je zadužena za standardizaciju Wi-Fi tehnologije, odlučila da Wi-Fi šeste generacije, pored tehničkih naziva, dobije i svoj zvanični “narodni” naziv - Wi-Fi 6. Logično, istovremeno su i starije generacije Wi-Fi tehnologije dobile svoje narodne nazive, pa sada imamo:

  • 802.11a -> Wi-Fi 1
  • 802.11b -> Wi-Fi 2
  • 802.11g -> Wi-Fi 3
  • 802.11n -> Wi-Fi 4
  • 802.11ac -> Wi-Fi 5
  • 802.11ax -> Wi-Fi 6
  • 802.11be -> Wi-Fi 7 (još uvek u povoju)

Koje su prednosti Wi-Fi 6 tehnologije?

U poređenju sa Wi-Fi 5 tehnologijom, Wi-Fi 6 donosi znatno veću brzinu prenosa podataka, ali i tehnologije koje čitavu Wi-Fi mrežu čine pouzdanijom, bezbednijom i ekonomičnijom. Uz to, Wi-Fi 6 angažuje manje električne energije što se ogleda u dužem trajanju baterija kod prenosnih uređaja kao što su mobilni telefoni i tablet računari. Ovako bi u najkraćim crtama mogle da se predstave prednosti Wi-Fi 6 standarda, a u nastavku teksta vas čeka detaljnije objašnjenje ključnih karakteristika nove generacije najpopularnije bežične tehnologije na svetu.

Wi-Fi 6 standard prikazan na drvenim kockicama

Šta je MU-MIMO i na koji način ubrzava prenos podataka kroz Wi-Fi mrežu?

MU-MIMO, što je skraćenica od “Multi-User, Multiple Input, Multiple Output”, je tehnologija koja je je postojala i na ruterima iz vremena Wi-Fi 5 standarda, ali je dolaskom Wi-Fi 6 standarda dodatno unapređena.

MU-MIMO tehnologija omogućava Wi-Fi ruteru da komunicira sa više uređaja istovremeno, umesto da komunicira samo sa jednim, pa sa sledećim, pa sledećim… U poređenju sa Wi-Fi 5 standardom, koji je Wi-Fi ruterima omogućavao da komuniciraju sa najviše četiri uređaja istovremeno, Wi-Fi 6 ruteri mogu da komuniciraju sa čak osam uređaja istovremeno, a sve to zahvaljujući unapređenoj MU-MIMO tehnologiji.

Kevin Robinson, predstavnik Wi-Fi Alijanse, rekao je da unapređenje MU-MIMO tehnologije može da se uporedi sa povećanjem broja dostavnih vozila u voznom parku neke kompanije, te sada, umesto četiri dostavna vozila, ta kompanija na raspolaganju ima osam dostavnih vozila koja joj omogućavaju da usluži dvostruko veći broj klijenata za isto vreme. Drugačije rečeno, MU-MIMO drastično ubrzava funkcionisanje čitave mreže.

Šta je OFDMA i kako pomaže u rasterećenju i boljoj iskorišćenosti Wi-Fi mreže?

OFDMA, sraćenica od Orthogonal Frequency Division Multiple Access, je još jedna od novih tehnologija koje je doneo Wi-Fi 6 standard. OFDMA omogućava ruteru da u jednoj transmisiji isporuči podatke većem broju uređaja istovremeno. Ranije to nije bio slučaj, pa je jedna transmisija mogla da sadrži samo podatke namenjene jednom (istom) uređaju.

Nadovezujući se na metaforu sa dostavnim vozilima, Kevin je rekao da OFDMA svakom dostavnom vozilu omogućava da u jednoj turi dostavi robu na više različitih lokacija, a ne na samo jednu. Na ovaj način se kapacitet svakog dostavnog vozila može iskoristiti u potpunosti, tako što se preostali slobodni prostor u vozilu popuni robom za drugog kupca.

Dakle, OFDMA i MU-MIMO imaju za cilj da unaprede tehnologiju bežičnog prenosa podataka tj. da racionalnije iskoriste raspoloživ potencijal rutera i samog Wi-Fi signala.

Wi-Fi 6 OFDMA tehnologija

Šta je Target Wake Time (TWT) i na koji način produžava trajanje baterije kod mobilnih uređaja?

Uz Wi-Fi 6 stiže i TWT iliti Target Wake Time tehnologija koja vašim uređajima omogućava da unapred “isplaniraju” svoju komunikaciju sa ruterom, smanjujući na taj način vreme koje antene vašeg uređaja provedu u uključenom stanju šaljući ili primajući podatke, što rezultuje značajnom uštedom energije.

Od ove tehnologije će najviše profitirati manji uređaji koji ne ostvaruju veliki saobraćaj unutar vaše bežične mreže, kao što su razni bežični senzori za pametne kuće.

Šta je WPA3 i kako vašu Wi-Fi mrežu čini bezbednijom?

WPA3 je nova generacija bezbednosnog protokola koji hakerima znatno otežava upad u vašu Wi-Fi mrežu i krađu važnih i osetljivih podataka iz vaših uređaja. Kada je u pitanju bezbednost Wi-Fi mreža, WPA3 se smatra najvećom nadogradnjom u proteklih deset godina. Čak i ukoliko bi hakeri došli u posed nekih vaših fajlova, mala je mogućnost da će moći da ih otvore i zloupotrebe.

Imajte u vidu da WPA3 tehnologijom mogu biti opremljeni i neki ruteri Wi-Fi 5 generacije, tj, modeli koji su proizvedeni u vreme tranzicije između Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6 standarda, dok je kod Wi-Fi 6 rutera prisustvo WPA3 bezbednosnog protokola obavezno.

Wi-Fi logo i ključ, simboli za Wi-Fi bezbednost

Da li vam je dovoljan samo Wi-Fi 6 ruter ili je potrebno još nešto?

Wi-Fi ruter je osnova svake Wi-Fi mreže. S tim u vezi, da biste uživali u svim benefitima Wi-Fi 6 standarda, od kojih mnoge nismo ni spomenuli u ovom tekstu, neophodno je da nabavite Wi-Fi 6 ruter.

Međutim, Wi-Fi 6 ruter vam neće značiti ništa ukoliko i ostali uređaji u vašoj bežičnoj mreži ne pripadaju Wi-Fi 6 generaciji. Drugačije rečeno, potrebno je da kompletnu bežičnu mrežu nadogradite na noviji Wi-Fi standard. Ukoliko to nije moguće, na primer ukoliko imate neki uređaj koji koristi Wi-Fi 4 ili Wi-Fi 5 standard iako je reč o savremenom modelu, dobro je da znate da je Wi-Fi 6 standard unazad kompatibilan i sa Wi-Fi 5 odnosno Wi-Fi 4 uređajima, pa ćete i njih bez problema moći da povežete na svoju novu Wi-Fi 6 mrežu, ali na takvim uređajima neće biti moguće korišćenje tehnologija koje su ekskluzivno vezane za Wi-Fi 6 standard.

Šta je Wi-Fi 6E i po čemu se razlikuje od Wi-Fi 6 standarda?

Wi-Fi 6 signal se može emitovati na dve frekvencije - 2,4 GHz i 5 GHz. S obzirom na to da na 2,4 GHz uobičajeno vlada velika gužva u etru, sve više korisnika želi da njihova Wi-Fi mreža radi na frekvenciji od 5 GHz, čime se dobija primetno brža i stabilnija veza.

Wi-Fi 6E zapravo predstavlja samo malu nadogradnju već odličnog Wi-Fi 6 standarda, dodajući mu i podršku za radio-frekvenciju od 6 GHz za još veću brzinu prenosa podataka i još rasterećeniju i pouzdaniju vezu.

Ipak, sa povećanjem frekvencije skraćuje se i dužina radio-talasa, pa samim tim i domet Wi-Fi signala. Dakle, signal na frekvenciji od 2,4 GHz će imati najveći domet, ali će imati najnižu brzinu prenosa podataka i biće osetljiv na smetnje uzrokovane drugim uređajima koji rade na istoj ili prbližnoj frekvenciji; signal na frekvenciji od 5 GHz će imati kraći domet, veću brzinu prenosa podataka i biće prilično otporan na smetnje, dok će signal na frekvenciji od 6 GHz imati još kraći domet, još veću brzinu i još veću otpornost na elektromagnetne smetnje.