ŠTA JE KLIMATSKA KLASA ZAMRZIVAČA: Obratite pažnju, ovaj detalj je veoma bitan za ispravno funkcionisanje uređaja

Klimatska klasa zamrzivača mora biti u skladu sa temperaturom okoline u kojoj će uređaj raditi kako ne bi došlo do otkazivanja motora i drugih kvarova.
Klimatske klase zamrzivača - žena stavlja meso i namirnice u zamrzivač

Prilikom odabira zamrzivača, većina kupaca prvenstveno obraća pažnju na opšte karakteristike uređaja, kao što su: kapacitet, broj pregrada, energetska efikasnost, visina, težina i sl. Ipak, trebalo bi da obratite pažnju na još jedan detalj, a to je klimatska klasa zamrzivača, bez obzira na to da li su u pitanju samostojeći zamrzivači ili ugradni zamrzivači, vertikalni zamrzivači ili horizontalni zamrzivači. Drugačije rečeno, u tehničkoj specifikaciji svakog zamrzivača postoji i podatak o klimatskoj klasi uređaja. A šta je klimatska klasa?

Klimatska klasa je tehnički podatak koji govori o tome na kojoj temperaturi tj. na kom temperaturnom opsegu određeni zamrzivač može normalno da radi. Primera radi, ako ćete zamrzivač držati na zastakljenoj terasi, nužno je da odaberete model koji može da radi kako na niskim tako i na visokim temperaturama.

Ukoliko se zamrzivač nalazi na mestu na kome je temperatura niža ili viša od one koja je predviđena klimatskom klasom, doći će do opadanja rashladnih performansi i do povećanja potrošnje struje, a neretko i do većih kvarova koji mogu postati i učestali ukoliko se uređaju ne obezbede optimalni radni uslovi.

U nastavku ovog teksta ćete saznati više o klimatskim klasama, na način koji je jednostavan i lak za razumevanje.

Vrste klimatskih klasa kod zamrzivača

U svetu zamrzivača postoje četiri klimatske klase. Dobro je da znate da se pored termina “klimatske klase” koristi i termin “klimatski razredi” koji označava potpuno istu stvar. Prvo ćemo ih nabrojati, a u nastavku ćemo ih detaljnije opisati:

  • SN (subnormalna klimatska klasa): od 10 °C do 32 °C
  • N (normalna klimatska klasa): od 16 °C do 32 °C
  • ST (subtropska klimatska klasa): od 18 °C do 38 °C
  • T (tropska klimatska klasa): od 18 °C do 43 °C

Subnormalna klimatska klasa podrazumeva da bi zamrzivač trebalo da radi u umerenim klimatskim uslovima, u kojima se temperatura prostorije kreće između 10 °C i 32 °C. Zamrzivači koji pripadaju subnormalnoj klimatskoj klasi pogodni su i za hladnije prostorije poput podruma ili garaža.

Normalna klimatska klasa označava zamrzivače koji mogu efikasno da rade pri temperaturi od 16 °C do 32 °C, a to ih čini pogodnim za većinu stanova i kuća. Podrazumeva se da zamrzivače koji pripadaju normalnom klimatskom razredu ne bi trebalo da držite u previše hladnim prostorijama, kako ne bi došlo do kvara uređaja.

Zamrznuto meso u fioci zamrzivača

Subtropski klimatski razred omogućava da zamrzivač nesmetano radi na temperaturama od 18 °C do 38 °C. Zamrzivači koji pripadaju subtropskoj klimatskoj klasi su takođe pogodni za veliki broj kuća i stanova, posebno u okruženjima sa nešto toplijom klimom.

Tropski klimatski razred označava da zamrzivač može nesmetano funkcionisati i pri vrlo visokoj ambijentalnoj temperaturi, tačnije na temperaturi od 18 °C pa sve do 43 °C. Zamrzivači koji pripadaju ovoj klimatskoj klasi predviđeni su za rad u prostorijama u kojima je uvek vruće i u kojima je zastupljena velika vlažnost vazduha.

Pre kupovine zamrzivača, uvek proverite kojoj klimatskoj klasi pripada model koji vam je zapao za oko tj. proverite koja je najniža, a koja najviša temperatura na kojoj uređaj može neometano da radi. Uzmite u obzir u kojoj prostoriji planirate da držite zamrzivač i u skladu sa tim se odlučite i za odgovarajuću klimatsku klasu, kako bi uređaj mogao efikasno da radi, u najoptimalnijim uslovima.

Planirate kupovinu novog zamrzivača?

Najveću pomoć pri izboru vam mogu pružiti recenzije, ocene, lična iskustva i preporuke za zamrzivače, koje iz prve ruke prenose korisnici našeg sajta.

Na sajtu “Iskustva & Preporuke” možete upoređivati cene zamrzivača u prodavnicama širom Srbije - sve na jednom mestu.